Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Indien u ziek bent (verkouden, hoest of koorts) gelieve dan eerst uw huisarts te contacteren vooraleer op raadpleging te komen.

Begeleiders wachten in de auto, niet in de wachtzaal, tenzij bij kinderen waar 1 begeleider mag binnenkomen.

Wanneer er reeds een patiënt in de wachtzaal zit, gelieve dan uw beurt in de wagen af te wachten aub.

Elke patiënt draagt een mondmasker bij binnenkomst.  Indien u niet in het bezit bent van een mondmasker, zal de oogarts u er één geven.

Gelieve uw handen even te ontsmetten met de ontsmettingsalcohol die ter beschikking staat.

Indien de oogarts meer tijd nodig heeft om u te onderzoeken dan voorzien, zal een bijkomende afspraak gemaakt worden teneinde de onderzoekstijden zo kort mogelijk te houden en overlapping van patiënten zoveel mogelijk te vermijden.

Tijdens de kantooruren kan u telefonisch contact opnemen met het secretariaat op het praktijknummer 03/314.15.26.  Buiten de kantooruren kan u terecht op de spoed van het AZ Sint-Jozef te Malle op het nummer 03/380.20.11.

In de hoop op uw begrip

Drs. Accou en Brouwers


Welkom

op de website van dokter Accou en dokter Brouwers, oogartsen te Hoogstraten. U vindt hier alle informatie over de dokterspraktijk, de openingstijden van de praktijk, hoe een afspraak te maken, enz... Bekijk eens rustig deze site en plaats ons bij uw favorieten. Zo blijft u op de hoogte van de vakantieregeling, mogelijke veranderingen in de praktijk en interessante medische informatie.

Dr Accou heeft raadpleging in de praktijk te Hoogstraten op maandag, dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag.

Dr Brouwers heeft raadpleging in de praktijk te Hoogstraten op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag.
 
Dr Accou en Dr Brouwers zijn beiden nog werkzaam in het AZ Sint-Jozef te Malle tel. 03/380.20.30
 
Indien u een dringende afspraak nodig heeft en u online geen vrije afspraak meer vindt, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met het secretariaat op nummer 03/314.15.26

Voor resultaten van onderzoeken, informatie, attesten e.d. kan u uw vraag stellen op info@dokteraccou.be met duidelijke vermelding van uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. De dokter belt u dan hierover terug.

Een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

Indien u uw afspraak bij de dokter niet kan nakomen, gaan wij ervan uit dat u deze  zo snel als mogelijk telefonisch annuleert;  zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.
(Het secretariaat is elke werkdag bereikbaar van 08.00 tot 20.00uur).
Anders zien wij ons genoodzaakt om u honorariumkosten aan te rekenen ten bedrage van 15 euro zonder afgifte van een getuigschrift (Artikel 77 van de Orde der Geneesheren).
 
Uw oogarts staat ook in voor dringende gevallen, dus is het mogelijk dat u toch even moet wachten, ondanks de gemaakte afspraak.  Kom echter zelf op tijd, zo zorgt u mee dat anderen na u niet onnodig moeten wachten.

Wat meebrengen naar de raadpleging?

  • uw identiteitskaart
  • uw huidige bril(len)
  • uw medicatielijst

Contactlenzen

Wanneer je contactlenzen draagt, mag je ze inhouden.  Breng wel de verpakking mee zodat we de naam, sterkte en kromming kennen.  Breng ook je lensdoosje en onderhoudsprodukt mee om de lenzen even uit te kunnen doen voor de oogmeting.

Betalen

Betalen gebeurt bij voorkeur met bancontact


Dokter Accou Mark

Dokter Accou Mark Dokter Accou Mark...
‣‣‣ Lees meer...

Dokter Brouwers Katrien

Dokter Brouwers Katrien Dokter Brouwers Katrien...
‣‣‣ Lees meer...